Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē atbilstoši Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem SAPRATU!

IMPRINT

Service Provider:

SIA «Henkel Latvia»

Registered Office:

Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039, Latvija
Phone: +371 67819310

Postal Address:

Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039, Latvija

Commercial Register:

LV40003253247

VAT ID No.:

LV4003253247

Email Contact:

henkel.baltics@henkel.com