Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē atbilstoši Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem SAPRATU!

Izdevēja ziņas

Pakalpojumu sniedzējs:

SIA «Henkel Latvia»

Juridiskā adrese:

Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039, Latvija
Tālrunis: +371 67819310

Pasta adrese:

Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039, Latvija

Komercreģistrs:

LV40003253247

PVN Nr.:

LV4003253247

E-pasta adrese:

henkel.baltics@henkel.com